Views
Product Details
การให้คำปรึกษาแบบตัวต่อตัว มีสองแบบ

แบบแรก โทรศัพท์ 5,000 บาท
  • ใช้เวลาประมาณ 1 ชั่วโมง เพื่อปลดล็อคปัญหา
แบบที่สอง แบบเจอตัว 8,000 บาท
  • ใช้ระยะเวลาประมาณ 2-3 ชั่วโมง
  • มีการใช้รูปภาพทางจิตวิทยาเข้าร่วมในการปลดล็อค
สอบถามรายละเอียด ที่
  • INBOX MESSAGE ใน FACEBOOK
  • ไลน์ @clubgig (มีเครื่องหมาย @)
  • หรือโทร 095 809 7441
    (คุณวิทย์) ผู้ช่วย

https://www.facebook.com/commerce/products/2404616509549337/?rid=184546148296548&rt=6

Coaching 1-1

แสดงความเห็น