Views


ลักษณะของชีวิตคู่ที่ยั่งยืน และไปกันรอด
จาก ดร.เอ๋ กุลวดี ทองไพบูลย์
นักจิตวิทยาคลินิก ปริญญาเอก(จิตวิทยา) จากสถาบัน “The Wright Institute, Berkeley” ประเทศสหรัฐอเมริกา

ปรึกษาปัญหาความรักฟรี สนใจคอร์สออนไลน์
เชิญที่ไลน์ https://bit.ly/2TGzNZ8
กดที่ลิงค์ได้เลยนะครับ

ลักษณะของชีวิตคู่ที่ยั่งยืน และไปกันรอด

| ClubGig Youtube |