โรตีกรอบภูมิปัญญาชาวบ้าน ทีมงาน THE GiG Club สุขศึกษา ปี 3

Views
   

ผู้ควบคุมงาน ประธานกลุ่ม ผู้ประสานงาน สัมภาษณ์เกี่ยวกับประวัติความเป็นมา กำหนดงาน เขียนบทบาทของสมาชิก ออกแบบด้านมัลติมีเดีย แสง สี เสียง โดย นางสาวสุรีย์พร เจ๊ะมะแอ รหัส 55_101 ปี 4
สาขาวิชาสุขศึกษา คณะศึกษาศาสตรบัณฑิต
ทั้งหมดนี้ดำเนินการโดยใช้โทรศัพท์มือถือคะ
สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตยะลา

คลิ๊กเพื่อดูต้นฉบับ

Category: Youtube Channel

Avatar

เข้าสู่ระบบโดย facebookYou may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>