อยู่ด้วยกันนานๆแล้วระแวง จะสู้เด็กใหม่ๆไม่ได้ – clubgig

6.51K
Views
   

Avatar

เข้าสู่ระบบโดย facebookYou may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>